Häirintäohjesääntö / Code of Conduct

Tanssiseura Swing Team ry edellyttää kaikilta harrastajiltaan sekä toimihenkilöiltä hyvää käytöstä, eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua. Asiallinen käyttäytyminen on perusedellytys, jotta kaikki kokevat olonsa mukavaksi tanssin parissa sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, ulkonäköön, uskontoon tai taitotasoon katsomatta.

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan sanallista, fyysistä tai sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa häirintää. Tällaista voi olla esimerkiksi parinvaihtoringissä tietyn viejän/seuraajan toistuva ohittaminen, selän takana puhuminen, toisen henkilön fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen (epäsopiva koskettelu, vihjailu, yms.), sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvä ei-toivottu käytös joko sanallisesti tai sanattomasti sekä kaikenlainen syrjintä. Seurassa on nollatoleranssi em. kaltaiselle käytökselle, eikä kenenkään tarvitse sietää epämukavalta tuntuvaa käytöstä tai toimintaa.

Mikäli epäasiallinen käyttäytyminen on toistuvaa tai vakavaa, voi tanssiseura hallituksen päätöksellä ryhtyä toimenpiteisiin. Epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö voidaan poistaa tunneilta tai tapahtumasta, ja hänelle voidaan antaa väliaikainen ”porttikielto” seuran tapahtumiin/viikkotunneille tai ääritapauksissa jopa erottaa seurasta joko määräajaksi tai pysyvästi. Tällaisissa tapauksissa tanssiseura ei ole velvollinen korvaamaan jäsenelle mahdollisia jo maksettuja maksuja. Myös valmentajilla on oikeus poistaa epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö tunneiltaan tarvittaessa.

Mikäli koet epäasiallista käytöstä itseäsi kohtaan, kerro henkilölle, että koet hänen käyttäytymisensä häiritseväksi, ja pyydä häntä lopettamaan. Jos käytös kuitenkin jatkuu tai koet epämiellyttäväksi ottaa asian itse puheeksi, kerro asiasta valmentajalle tai tapahtumajärjestäjälle. Voit myös ilmoittaa tapahtuneesta nimettömästi seuran internet-sivujen palautelomakkeen kautta. Tässä tapauksessa huomioithan kuitenkin, että tilanteen selvittely on vaikeaa, jos molemmat osapuolet eivät ole tiedossa. Jokainen seuran harrastaja tai toimihenkilö on velvollinen ilmoittamaan, mikäli havaitsee epäasiallista käytöstä, vaikka se ei kohdistuisikaan häneen itseensä. Ilmoitathan tapahtuneesta, oli huonosti käyttäytyvän asema sitten mikä tahansa. Mikäli joku tuntee olonsa epämukavaksi lähelläsi tai kertoo, että jokin mitä teet on epämukavaa, ota asia vakavasti ja harkitse miten voisit muuttaa käytöstäsi. Joskus sanomme tai teemme huomaamattamme asioita, joiden emme ymmärrä satuttavan tai loukkaavan toista ihmistä.

Tanssiseura ei kuitenkaan voi olla vastuussa seuran tapahtumien/viikkotuntien ulkopuolisista tapahtumista.

Esimerkkejä hyviksi toimintatavoiksi. Harkitse, kuinka pyydät toista henkilöä tanssimaan. Yleisesti suositeltavaa on kysyä esimerkiksi: ”Haluaisitko tanssia?”, eikä vain napata mukaansa tanssilattialle. Kenelläkään ei ole velvollisuutta tanssia sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa tanssiminen on syystä tai toisesta epämukavaa. On sallittua kieltäytyä hausta, eikä syytä tarvitse kertoa. On kuitenkin kohteliasta sanoa esimerkiksi, ettei pidä kappaleesta tai haluaa pitää hetken taukoa. Mikäli joku kieltäytyy tanssista kanssasi, kunnioita hänen päätöstään. Jos kieltäytyminen on toistuvaa, mieti itsekin, mitä voisit tehdä toisin. 

Tanssimisen tarkoituksena on pitää hauskaa ja tuottaa hyvää mieltä!